Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rachunkowość budżetowa i finansowa

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Akademii Pomorskiej zaprasza już od października 2018 roku    na II  edycję studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finansowa. Program studiów łączy kluczowe treści zarówno z rachunkowości budżetowej jak również rachunkowości finansowej.

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia). Do pracowników odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za organizację i pracę w pionach finansowo-księgowych,  pracowników działów rachunkowości i kontroli finansowo-księgowej oraz osób zainteresowanych tematyką studiów podyplomowych..

Program studiów powinien szczególnie zainteresować pracowników działów rachunkowości , którzy planują zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jak również osoby zainteresowane zdobyciem aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz prawa pracy i przepisów podatkowych. Nabyta wiedza będzie pozwalała na prowadzenie ewidencji księgowej oraz budżetowej w jednostkach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych. Studia trwają dwa semestry.

W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

 • Teoria rachunkowości 
 • Podstawy rachunkowość 
 • Prawo pracy 
 • Dyscyplina finansowa  
 • Rachunkowość finansowa

Semestr II

 • Rachunkowość budżetowa 
 • Sprawozdawczość finansowa 
 • Sprawozdawczość budżetowa 
 • Wieloletnia prognoza finansowa 
 • Organizacja rachunkowości

Słuchacz studiów nabędzie:

 1. Teoretyczną wiedzę dotyczącą systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i jednostkach budżetowych,
 2. podstawowe  informacje na temat wymagań przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 3. umiejętność   tworzenia dokumentacji finansowo –księgowej,
 4. wiedzę  o metodach optymalizacji kosztów generowanych w jednostkach gospodarczych,
 5. wiedzę na temat wymagań  dotyczących kompetencji oraz obowiązków księgowego i skarbnika,
 6. wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw   sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych,
 7. wiedzę  na temat identyfikacji oraz grupowania składników majątkowych w bilansie, a także określania  skutków zmian  w poszczególnych składnikach aktywów i pasywów, z tytułu operacji bilansowych,
 8. wiedzę na podstawie, której będzie umiał dokonać analizy operacji wynikowych oraz wskazywać skutków ich wpływu na  poszczególne pozycje sprawozdania finansowego i/lub budżetowego,
 9. umiejętność prawidłowego ewidencjonowania  operacji gospodarcze w księgach handlowych i ewidencjach podatkowych,
 10. umiejętność klasyfikowania istotnych rodzajów kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przepisów prawa,
 11. wiedzę dotyczącą ustalania budżetów i oceny procesu ich realizacji,
 12. umiejętność przygotowania informacji o sytuacji finansowo-księgowej do podejmowania decyzji zarządczych.

Wymagane dokumenty:

 1. dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kopia dowodu osobistego
 3. zdjęcie legitymacyjne  - 2 szt.
 4. Podanie oraz kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem  Regulaminu studiów podyplomowych   Akademii Pomorskiej w Słupsku 

CENA ZA SEMESTR: 1600 zł

Informacje organizacyjne:

Urszula Szafran

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38

Tel. (59) 848 28 64

E- mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj