Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Katedra Administracji i Socjologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
NAJNOWSZA PUBLIKACJA AUTORSTWA prof. dr hab. IRYNY SURINY  i mgr KAROLINY ZANIEWSKIEJ

NAJNOWSZA PUBLIKACJA AUTORSTWA prof. dr hab. IRYNY SURINY  i mgr KAROLINY ZANIEWSKIEJ

„SPOŁECZNY WIZERUNEK MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ ŚREDNIEGO MIASTA POMORZA”

W monografii zostały przedstawione wyniki badań nad wizerunkiem społecznym młodzieży akademickiej średniego miasta Pomorza. Biorąc pod uwagę specyfikę młodzieży jako grupy społecznej, a także przeobrażenia polityczno-społeczne oraz reformy dotykające systemu szkolnictwa  wyższego, współczesne badania  nad kondycją młodzieży studenckiej, a w szczególności nad  wizerunkiem młodzieży akademickiej studiującej w średnim mieście, lokują się wśród ważniejszych w problematyce  młodzieżowej.  Stanowią one układ odniesienia dla rozważań nad przyszłością środowiska lokalnego, jak i społeczeństwa w ogóle, w którym fundamentalną zasadą staje się  życie „zmianą” i w zmianie.  (Ze Wstępu)

Znajdziesz nas tutaj