Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Katedra Administracji i Socjologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura

Kierownik Katedry :

dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
E-Mail : marek.gorzko@apsl.edu.pl

 

Sekretariat :

mgr Kamil Michalik
E-Mail : kais@apsl.edu.pl

 

Zakład Administracji :

p.o. Kierownika Zakładu
dr Rafał Kuligowski
E-Mail : kuligowskirafal@gmail.com

dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
E-Mail : marek.gorzko@apsl.edu.pl

dr Magdalena Fiternicka - Gorzko
E-Mail : magdalena.fiternicka@apsl.edu.pl

dr Renata Wiaderna - Kuśnierz
E-Mail : renata.wiaderna-kusnierz@apsl.edu.pl

mgr Aleksandra Młynarkiewicz
E-Mail : aleksandra.mlynarkiewicz@gmail.com


 

Zakład Prawa :

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Dariusz Szpoper, prof. zw. AP
E-Mail : dszpoper@wp.pl

dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. AP
E-Mail : przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl

dr Mikołaj Tarkowski
E-Mail : mikolaj.tarkowski@apsl.edu.pl

dr Oskar Kanecki
E-Mail : oskar.kanecki@apsl.edu.pl

dr Anna Korzeniewska - Lasota
E-Mail : anna.korzeniewska-lasota@apsl.edu.pl

dr Marcin Glicz
E-Mail : marcin.glicz@apsl.edu.pl

 

Zakład Socjologii :

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Iryna Surina, prof. zw. AP
E-Mail : isurina@wp.eu

dr Anna Babicka - Wirkus
E-Mail : ankababicka@gmail.com

dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz
E-Mail : machrza@apsl.edu.pl

dr Agnieszka Próchniak
E-Mail : agnieszka-prochniak@wp.pl

dr Anna Suchocka
E-Mail : aasuchocka@interia.pl

 

Pracownia Badań Problemów Społecznych :

Kierownik Pracowni
dr Anna Babicka - Wirkus
E-Mail : ankababicka@gmail.com

 

 

Znajdziesz nas tutaj