Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Wydział

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory podań i wniosków

Wzory podań kierowanych do Dziekana

Egzaminy, zaliczenia, warunki

Praktyki, ćwiczenia terenowe

Studiowanie indywidualne

Drugi kierunek, druga specjalność, dodatkowe zajęcia

Powtarzanie

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy, dyplom

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

1. Wniosek do NALEŻY WPISAĆ NAZWĘ INSTYTUCJI,  W KTÓREJ BĘDĄ ZBIERANE DANE

2. Wnioskodawca

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

 Wydział ….(należy podać nazwę wydziału)

Ul. …………,  76 – 200 SŁUPSK

Nazwisko i imię studenta – rok i kierunek studiów

3. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

  ……………………………………………………….*  ew. cd. w załączniku nr …...

…………………………………………………………………………………………………………...

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnienia danych ……………….…*  ew. cd. w załączniku nr …...

Dane potrzebne są do pisania pracy dyplomowej na temat:

(Należy wpisać temat pracy)

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru: ………………………………. *  ew. cd. w załączniku nr …...

……………………………………………………………………………………………………………...… ………………………………………………………………………………………………………………..

7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych: ….*  ew. cd. w załączniku nr …...

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…______________________________________

 

* Jeśli TAK, to zakreśl kwadrat literą „X”

(miejsce na znaki skarbowej)

 

                                                                                 ………………………………………………….

                                                                                   (data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy  - DZIEKAN)

Wskazówki dotyczące wypełniania podań

Należy usunąć wszystkie elementy w nawiasach, są to informacje dla Państwa co należy wpisać, albo jest to krótkie wyjaśnienie Należy wybrać odpowiednią "końcówkę" płci. Należy w miejsca kropek wpisywać swoje dane. Znak gwiazdki * w podaniu oznacza wpisanie odpowiednich danych, czyli należy wykasować formułkę i wpisać swoje dane, np. Nazwisko i imię - kasujemy i wpisujemy swoje nazwisko i imię.

Przeniesienia, wznowienie studiów

Urlopy

Opłaty

Zgłoszenie zmian

Zgubienie legitymacji studenckiej

Inne

*) dotyczy studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (od lutego)

Znajdziesz nas tutaj