Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Wydział

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory podań i wniosków

Wzory podań kierowanych do Dziekana

Egzaminy, zaliczenia, warunki

Praktyki, ćwiczenia terenowe

Studiowanie indywidualne

Drugi kierunek, druga specjalność, dodatkowe zajęcia

Powtarzanie

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy, dyplom

Przeniesienia, wznowienie studiów

Urlopy

Opłaty

Zgłoszenie zmian

Zgubienie legitymacji studenckiej

Inne

Wskazówki dotyczące wypełniania podań

 

Należy usunąć wszystkie elementy w nawiasach, są to informacje dla Państwa co należy wpisać, albo jest to krótkie wyjaśnienie Należy wybrać odpowiednią "końcówkę" płci. Należy w miejsca kropek wpisywać swoje dane. Znak gwiazdki * w podaniu oznacza wpisanie odpowiednich danych, czyli należy wykasować formułkę i wpisać swoje dane, np. Nazwisko i imię - kasujemy i wpisujemy swoje nazwisko i imię.

*) dotyczy studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (od lutego)

Znajdziesz nas tutaj