Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Centrum

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług utworzono jako jednostkę wydziałową na wniosek dr hab. prof. AP Andrzeja Urbanka Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

 

Działalność Centrum w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej obejmuje trzy obszary:

 • projekty,
 • edukację ustawiczną,
 • usługi.

 

Obszar I - PROJEKTY dotyczy:

 1. poszukiwania opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w gospodarkę,
 2. współdziałania z zespołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi Wydziału,
 3. wsparcia w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych i współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy katedrami Wydziału zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,
 4. współpracy z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami oraz parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi, ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,
 5. współuczestnictwa w prowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych oferty badawczej i naukowej Wydziału,
 6. informowania i pomocy w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć dla naukowców,
 7. współuczestniczenia w organizacji dni współpracy i konferencji tematycznych,
 8. tworzenia i prowadzenia bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
 9. przygotowania i wspomagania wdrażania nowych technologii oraz metod organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Obszar II - EDUKACJA USTAWICZNA dotyczy:

 1. współuczestnictwa w prowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej Wydziału, a także edukacji ustawicznej,
 2. tworzenia i prowadzenia bazy informacyjnej studiów podyplomowych, szkoleń, organizacja szkoleń.

 

Obszar III - USŁUGI dotyczy:

 1. działalności informacyjnej, doradczej  skierowanej do pracowników i studentów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu start-up i spin-off),
 2. tworzenia i prowadzenia bazy informacyjnej usług zewnętrznych,
 3. organizacji dni współpracy, wystaw, targów,
 4. organizacji usług na wniosek zamawiającego,
 5. oferowania usług eksperckich m. in. pisanie ekspertyz, wydawanie opinii w zakresie usług eksperckich,
 6. konsultingu organizacyjnego i technicznego oraz innych usług dedykowanych do potrzeb zamawiającego.

Znajdziesz nas tutaj