Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

HR menedżer

Katedra Zarządzania w Akademii Pomorskiej zaprasza już od marca br. na I edycję studiów podyplomowych HR menedżer. Nowy program studiów łączy kluczowe treści poprzednich edycji studiów pt. Menedżer kadr i Płac oraz Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources oraz wzbogaca je o nowe elementy.

 

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) pracujących lub ubiegających się o pracę w różnego rodzaju strukturach zarządzania zasobami ludzkimi, jak również do osób zatrudnionych na innych stanowiskach specjalistycznych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje profesjonalne na obszar nowoczesnych metod i technik HR.

Program studiów powinien szczególnie zainteresować menedżerów ds. kadr, specjalistów ds. kadrowo-płacowych i specjalistów ds. zasobów ludzkich,

którzy planują zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Studia trwają dwa semestry. W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

 • Prawo pracy w polityce kadrowej
 • Ochrona danych osobowych i prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Role i zadania HR w organizacji
 • Strategie personalne
 • Narzędzia pracy HR menadżera
 • Systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe
 • Zarządzanie projektami HR
 • Kompetencje HR menedżera

Semestr II

 • Obowiązki pracodawcy  wobec ZUS
 • Zarządzanie płacami
 • Podatki od osób fizycznych  i prawnych
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie różnorodnością 
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie coachingowe
 • Seminarium dyplomowe

Słuchacz studiów nabędzie:

- celowo zdefiniowany zestaw wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych w pracy nowoczesnego menedżera HR, niezbędny dla rozumienia współczesnych procesów biznesowych i zarządzania strategicznego;

- umiejętność planowania, organizowania, oceniania i kontrolowania procesów kadrowych w zakładzie pracy z pozycji specjalisty zatrudnionego w dziale kadr i płac, jak i pracy w warunkach samo-zatrudnienia poprzez model współpracy biznesowej w ramach HR partneringu z różnymi organizacjami;

- praktyczne umiejętności kadrowe: m.in. w zakresie naliczeń i rozliczeń płacowych i podatkowych, wykonywania czynności kadrowych zgodnie z wymogami prawa, w tym przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO);

- praktyczne umiejętności zarządzania personalnego: m.in. umiejętności doboru strategii personalnych (rekrutacji/selekcji, oceniania, motywowania, itp.) zgodnych ze strategią rozwoju organizacji, umiejętność zarządzania projektami HR, marketingiem personalnym oraz programami rozwojowymi ZZL.

Wymagane dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów
 2. kopia dowodu osobistego
 3. zdjęcie tradycyjne - 2 szt.
 4. pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ w Słupsku 

CENA ZA SEMESTR: 1600 zł

Informacje organizacyjne:

Beata Harasim

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 41

Tel. (59) 848 37 94

E- mail: beata.harasim@apsl.edu.pl, sekretariat.za@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj