Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Katedra Zarządzania Akademii Pomorskiej zaprasza już od października 2018 roku na II  edycję studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia).

Program studiów powinien szczególnie zainteresować pracowników zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zgodnych z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U z 1997 r., nr 109, poz.704 zm., Dz. U z 2004 r. , nr 246, poz.2468) i mogą być zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp w zakładach pracy. Studia trwają dwa semestry. W poszczególnych semestrach realizowane będą następujące przedmioty:

Semestr I

 • Ergonomia środowiska pracy
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Metodyka szkoleń BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki ryzyka fizycznego i psychospołecznego związane z pracą

 

Semestr II

 • Ocena ryzyka zawodowego i techniczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Systemy informatyczne wspomagające prace inspektora bhp
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania bhp

 

Słuchacz studiów nabędzie:

 • wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służby BHP oraz praktyczną przekazywaną przez Inspektorów BHP,
 • umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, doradzania w projektowaniu i wyposażeniu miejsc pracy,
 • kwalifikacje do zajmowania stanowisk: inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

 

Wymagane dokumenty:

 1. dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kopia dowodu osobistego
 3. zdjęcie legitymacyjne  - 2 szt.
 4. podanie oraz kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem  Regulaminu studiów podyplomowych   Akademii Pomorskiej w Słupsku 

CENA ZA SEMESTR: 1500 zł

Informacje organizacyjne:

Beata Harasim

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 41

Tel. (59) 848 37 94

E- mail: sekretariat.za@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj