Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Katedra Socjologii i Politolgii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Najnowsza publikacja dr Małgorzaty Chrzanowskiej - Gancarz

Najnowsza publikacja dr Małgorzaty Chrzanowskiej - Gancarz

Miło nam poinformować, że ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Pracownika Zakładu Socjologii Katedry Administracji i Socjologii - dr Małgorzaty Chrzanowskiej - Gancarz pt.

Człowiek w eko-filozofii Henryka Skolimowskiego u źródeł zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z lekturą.

               Ekofilozofia jako nowa dziedzina namysłu filozoficznego zaczęła wyodrębniać się w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Narodziła się ona w związku z globalnym kryzysem ekologicznym drążącym współczesny świat. Ekofilozofia jest głosem niezgody na zastane relacje łączące człowieka z naturą, a za cel stawia sobie wypracowanie takich postulatów, które stałyby się kryterium dla kształtowania nowego – odpowiadającego ekologicznej perspektywie – doświadczenia szeroko pojmowanego środowiska człowieka. Dezyderaty powyższe wyraźnie uwidaczniają się w pracach Henryka Skolimowskiego – znanego w świecie polskiego ekofilozofa. Ta stosunkowo niedługa obecność w plejadzie dyscyplin naukowych sprawiła, że zarówno w dorobku europejskiej, jak i polskiej myśli filozoficznej można odnotować wiele koncepcji tej nowo powstającej dyscypliny. Spośród bogatej palety koncepcji ekofilozoficznych autorka postanowiła zbadać poglądy jednego z najbardziej znaczących twórców w obrębie ekofilozofii i porównać je z współcześnie lansowaną koncepcją zrównoważonego rozwoju, by wykazać, czy realna jest postulowana przez Skolimowskiego praktyczna możliwość zmiany paradygmatu rozwoju współczesnej cywilizacji.

Znajdziesz nas tutaj