Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Katedra Socjologii i Politolgii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz Opiekunów Roku

Wykaz opiekunów w roku akademickim 2019/2020

Studia stacjonarne

I SPS Socjologia  -  dr Agnieszka Próchnik

 

II SPS Socjologia,   spec. prewencja kryminalna z socjopatologią -  dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

 

III SPS Socjologia,   spec. Kryminologia i socjologia penitencjarna - dr Anna Suchocka

 

II SPS Politologia, spec. Nowe media i komunikacja społeczna - dr hab. Sylwia Góra, prof. AP

 

III SPS Politologia, spec. Zarządzanie projektem - dr Paweł Nieczuja-Ostrowski 

Studia niestacjonarne

I SPS Socjologia  -   dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

Studenci zagraniczni (wymiana semestralna)

kierunek Socjologia - dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

kierunek Politologia - dr Marek Brylew

Praktyki

kierunek Socjologia -  dr Małgorzata Chrzanowska - Gancarz

kierunek Politologia - dr hab. Sylwia Góra, prof. AP

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj